Esteu aquí

II Jornades Acadèmiques Interdisciplinàries

L'art de Ramon Llull. Manual d'ús
Lloc i dates: 
14 a 17 d'abril de 2008

Curs a propòsit de la publicació del llibre d’A. Bonner, The Art and Logic of Ramon Llull: A User’s Guide, Leiden – Boston: Brill (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 95), 2007.

Ramon Llull (c. 1232-1316) va ser conegut a la seva època, principalment, com l’inventor d’un mètode combinatori, semimecànic, de demostració que va anomenar “Art” i que va desenvolupar per alliberar el debat interreligiós del seu fonament textual improductiu. La major part de la bibliografia moderna ha resseguit els principis del sistema lul·lià, però sense arribar a esbrinar de quina manera va combinar i va utilitzar Llull aquests principis per produir demostracions necessàries. Aquest curs explica quin tipus de sistemes de demostració va desenvolupar Llull durant les dues fases principals de l’Art; de quina manera van evolucionar cap a l’adaptació d’alguns aspectes clau de la lògica aristotèlica medieval i per quina raó l’Art era el centre de totes les iniciatives de Llull.

Homenatge al professor Anthony Bonner amb motiu del seu 80è aniversari

El curs tindrà lloc a la Sala de Professors de la Facultat de Filologia (UB). Edifici Josep Carner (Aribau 2, 08007 Barcelona), 5è pis, de dilluns 14 a dijous 17 d’abril de 2008, de 19 a 21 h.

Documents adjunts: